לחייך שהיו טובים ומלאים. אזכור אותך תמיד חבר יקר

0 No tags Permalink

לחייך שהיו טובים ומלאים. אזכור אותך תמיד חבר יקר

Comments are closed.